Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

4 đội ngũ nhiệm vụ, biện pháp vun đắp và chỉnh đốn Đảng

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc

quyết nghị nêu rõ tình hình, duyên cớ và nhận diện các thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu thị "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo chậm tiến độ, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trước hết là nhạt phai tuyệt vời bí quyết mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa thị trấn hội; hiềm nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

biểu thị về suy thoái đạo đức, lối sống biểu thị ở những nội dung như: cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo quét dọn cá nhân, không để ý đến lợi ích tập thể; ghét ghen, đố kỵ, tị nạnh, tị nạnh, ko muốn người khác hơn mình...

Việc kê khai tài sản, thu nhập ko trung thực, biển thủ, tham nhũng, thao túng trong công việc cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội..., cũng được nhận biết là diễn tả suy thoái đạo đức, lối sống.

thể hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gồm 9 nội dung, trong ngừng thi côngĐây sở hữu việc đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng"; phản bác bỏ, phủ nhận nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN; đòi thực hành thể chế "tam quyền phân lập", tăng trưởng "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị phần định hướng XHCN, chế độ với toàn dân về đất đai...

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang-1

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII đề ra 4 đội ngũ nhiệm vụ, biện pháp vun đắp và chấn chỉnh Đảng. Ảnh: Nhật Bắc

mang một trong những chỉ tiêu "củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng", và quan niệm "nhìn thẳng vào sự thực, kể rõ sự thực, thẩm định đúng sự thật", quyết nghị đề ra 4 lực lượng nhiệm vụ, giải pháp các cấp uỷ, đơn vị Đảng cần tụ hội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, sở hữu hiệu quả.

1 là,về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan yếu và sự cần yếu của việc học tập, nghiên cứu, ứng dụng thông minh và vững mạnh chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

hai là, về cơ chế, chính sách. các cấp uỷ, đơn vị Đảng chỉ đạo kiểm tra, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, mang quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu nghĩa vụ tới đó; phân định rõ thẩm quyền và bổn phận tập thể, cá nhân trong từng thời kỳ khắc phục công tác và sở hữu chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

kiên quyết gạn lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm cho việc kém hiệu quả, ko hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm phải chăng mà ko chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, điều hành và người đứng đầu. Trước mắt, kiểm tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm những vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây giận dữ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

các cấp uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện những quy định, văn bản quy phạm luật pháp về điều hành, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xoá bỏ cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong điều hành, tiêu dùng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá tổ chức nhà nước, tài chính, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, nhà băng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế...

hàng ngũ nhiệm vụ, biện pháp về cơ chế, chính sách còn có việc hoàn thiện quy định về công ty, bộ máy và công việc bảo kê chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, đầu tiên là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược...

Ba là, về rà soát, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công việc rà soát, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc đơn vị thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, tư nhân ban hành văn bản không đúng, không đáp ứng hoặc thực hiện không nghiêm túc những nội dung nghị quyết, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, tư nhân thực hiện có hiệu quả...

nâng cao thẩm quyền và đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm lúc mang dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, bê trệ, kém hiệu quả trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, xem xét tư cách đảng viên và kết hợp với những cơ quan chức năng sở hữu biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc mang tín hiệu bỏ trốn...

Bốn là,về phát huy vai trò của nhân dân và chiến trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị - phường hội. các ngành uỷ, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hành nghiêm Quyết định số 217 về quy chế giám sát và phản biện thị trấn hội của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - phố hội và dân chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng, vun đắp chính quyền.

tăng cường công việc dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của trận mạc Tổ quốc, những đoàn thể chính trị - phố hội, của dân chúng, tạp chí và công luận trong đương đầu ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. thực hành nghiêm chỉnh, sở hữu hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Trước mắt, tập kết khắc phục kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc của dân chúng...

Toàn văn: nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về nâng cao cường xây dựng, chấn chỉnh Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các mô tả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo TTXVN

Cỏ Nhân Tạo Nguyễn Gia - Chuyên trả lời, thiết kế, thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân vườn cỏ nhân tạo, sân chơi cỏ nhân tạo.

sản xuất hạt cao su sân bóng đá, lưới chắn bóng, lưới khung thành, lưới khung thành và những phụ kiện sân bóng khác!

tư vấn nhiều năm kinh nghiệm 24/7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

KHU VỰC MIỀN BẮC
0983 403 304
Click để gọi ngay hoặc chỉ tuyến phố tới văn phòng:
Số 12/27 Vạn Bảo - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
KHU VỰC MIỀN NAM
0972 312 358
Click để gọi ngay hoặc chỉ tuyến phố đến văn phòng:
Số 81/10 Phạm Phú Thứ - P11 - Tân Bình - TP.HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét